English: Privacy Policy

Thank you for visiting FreelanceMe.info (referred to as “we,” “our,” or “the website”). This Privacy Policy explains how we collect, use, and safeguard your personal information. By using FreelanceMe.info, you agree to the terms outlined in this Privacy Policy.

Information We Collect:

We may collect personal information that you provide to us voluntarily when you interact with our website. This information may include your name, email address, and any other details you choose to share.

Additionally, we use Google Ads to deliver relevant advertisements to users who visit our website. Google Ads utilizes cookies to tailor ads based on users’ previous interactions with our site.

How We Use Your Information:

The information we collect is used to communicate with you and provide the services you request. We may also use this information to enhance our website and services. Through Google Ads, we aim to personalize the ads you see based on your interests and browsing behavior.

Safeguarding Your Information:

We prioritize the security of your personal information and implement suitable measures to protect it. However, it’s important to note that no data transmission over the internet can be guaranteed as completely secure.

Your Rights under GDPR (RODO):

If you’re located in the European Economic Area (EEA), you have specific rights under the General Data Protection Regulation (GDPR), which is known as RODO in Polish. These rights encompass accessing, correcting, erasing, restricting processing, and objecting to the processing of your personal data.

Contact Us:

If you have any questions regarding this Privacy Policy or your personal information, please feel free to contact us at info@FreelanceMe.info

Polish (Polski): Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu FreelanceMe.info (dalej zwanej jako “my,” “nasza strona,” lub “serwis”). Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, wykorzystujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe. Korzystając z FreelanceMe.info, zgadzasz się na warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Zebrane Informacje:

Możemy zbierać dane osobowe, które dobrowolnie nam udostępniasz podczas interakcji z naszą stroną internetową. Mogą to być Twoje imię, adres e-mail i inne dane, które zdecydujesz się podzielić.

Dodatkowo, korzystamy z usługi Google Ads w celu dostarczania relevantnych reklam użytkownikom odwiedzającym naszą stronę. Google Ads wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania reklam na podstawie wcześniejszych interakcji użytkowników z naszą stroną.

Jak Wykorzystujemy Twoje Dane:

Zbierane informacje wykorzystujemy do komunikacji z Tobą oraz świadczenia usług, których żądasz. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu ulepszenia naszej strony internetowej i usług. Za pomocą Google Ads staramy się personalizować reklamy, które widzisz, na podstawie Twoich zainteresowań i zachowań podczas przeglądania.

Ochrona Twoich Danych:

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wprowadzamy odpowiednie środki ochronne. Warto jednak pamiętać, że żadna transmisja danych przez internet nie jest w pełni bezpieczna.

Twoje Prawa na Mocy RODO:

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), posiadasz pewne prawa na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Te prawa obejmują dostęp do danych, ich poprawianie, usuwanie, ograniczanie przetwarzania oraz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kontakt:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@FreelanceMe.info